Mines of Phandalin

Even iets neerzetten

Wat Sildar iedereen beloofd heeft:

Hadarai: Secrets, secrets, secrets, in the library of Neverwinter
Semavuur: De bevrijding van Thundertree
Erique: Escorte naar Toe, in het oosten, met die berg, en de dwergen
Kosef: Een plek als Townmaster van Phandalin

Comments

dennis_snippe

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.